סטייק_בקר_מתורבת_של_אלף_פארמס._קרדיט-אלף_פארמס_ddmpjo